ADVOCATEN IN DEVENTER

Advocaten en advocatenkantoren in Deventer vinden op rechtsgebied

advocatenindeventer.nl

IJssel Advocaten & Mediators
Advocatenkantoor IJssel Deventer
IJssel Advocaten & Mediators Deventer
 

IJssel Advocaten & Mediators
Koningin Wilhelminalaan 22
7433 CH Schalkhaar (gemeente Deventer)
Tel.: 0570 503090
Fax: 0570 503091
www.ijsseladvocaten.nl

IJssel Advocaten is een advocatenkantoor met drie advocaten, mr. M. van Haaf-Noot, mr. M. van der Steeg en mr. S.H.G. Swennen, in Schalkhaar, gemeente Deventer. Samen hebben de advocaten veel ervaring en verlenen zij bijstand in al uw juridische problemen en vragen in de rechtsgebieden:

PERSONEN- & FAMILIERECHT
De IJssel Advocaten behandelen uw problemen rond:
• echtscheidingsprocedures en scheidingsbemiddeling (mediation)
• einde samenwonen
• ouderlijk gezag
• ouderschapsplan
• zorg- en contactregeling (omgangsregeling)
• alimentatie
• boedelscheiding
• verdeling van opgebouwde pensioenrechten
• erkenning of ontkenning vaderschap
• voornaamswijziging
• vervangende toestemming afgifte paspoort minderjarigen

STRAFRECHT
De IJssel Advocaten behandelen uw problemen als:
• u een dagvaarding (een oproep) voor een zitting heeft ontvangen
• u als verdachte wordt uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau
• u een strafbeschikking heeft ontvangen
• de politie u heeft aangehouden en u op het politiebureau verblijft
• je een minderjarige verdachte bent
• u in verzekering wordt gesteld

MEDIATION
In overleg afspraken maken over de gevolgen van scheiding voorkomt strijd en bemoeienis van de rechter. Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders met elkaar praten, ook na de scheiding. Mediation kan ook een oplossing bieden in andere conflictsituaties, zoals in arbeidsrechtelijke geschillen.

JEUGDRECHT
Onder het jeugdrecht valt het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht.Het jeugdrecht (het recht omtrent kinderen in de leeftijd tot 18 jaar), kinderbeschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing (plaatsing in een gesloten instelling voor jeugdigen).

ARBEIDS- & AMBTENARENRECHT
De IJssel Advocaten behandelen uw problemen rond:
• ontslag
• arbeidsvoorwaarden
• arbeidscontracten
• problemen rondom ziekte en herstelbegeleiding
• beschuldiging van plichtsverzuim

PSYCHIATRISCH PATIENTENRECHT
IJssel Advocaten staat cliλnten bij die met een gedwongen opname in de psychiatrie te maken krijgen of met mensen die onder voorwaarden thuis kunnen blijven wonen.

POLITIEZAKEN
strafrechtelijke en tuchtrechtelijke zaken van politieambtenaren. De rechtspositie van politieambtenaar is bijzonder. Uw advocaat in politiezaken staat u bij:
• u wordt als verdachte gehoord
• u bent onderwerp van een intern onderzoek
• er loopt een disciplinaire procedure tegen u
• andere politiezaken

Voor vragen of meer informatie kunt u bellen met: Tel.: 0570 503090 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00) of mailen naar: info(at)ijsseladvocaten.nl.

Advocatenkantoor IJssel Deventer
| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands